Beroepskeuringen

Bodemsaneringkeuring

De Bodemsaneringkeuring is een keuring voor medewerkers die werkzaamheden verrichten in of met verontreinigde grond en verontreinigd (grond)water, in het kader van bodemsanering. De Bodemsaneringkeuring is gericht op een vroegtijdige ontdekking van mogelijke gezondheidsschade en tevens gericht op de beoordeling van de geschiktheid voor deze werkzaamheden.

Bodemsaneringskeuring Klasse A:

Werknemers die in een gefilterde (overdruk)cabine werken. Zij worden niet direct aan verontreinigde stoffen blootgesteld, voor hen is het niet toegestaan om het vervuilde gebied persoonlijk te betreden.

Bodemsaneringskeuring Klasse B:

Dit zijn werknemers die wel in vervuilde grond werken en persoonlijke beschermingsmiddelen moeten gebruiken in de vorm van maskers met filters en beschermende kleding.

Bodemsaneringskeuring Klasse C:

Deze werknemers werken met onafhankelijke ademlucht veelal in geïsoleerde pakken..

De Bodemsaneringkeuring is wettelijk verplicht. U, als werkgever, bent verantwoordelijk dat uw medewerkers een Bodemsaneringkeuring ondergaan en een geldige geschiktheidverklaring bezitten.

Rijbewijs

Voor het aanvragen of verlengen van een rijbewijs is het in sommige gevallen verplicht u medisch te laten keuren. Dit geldt voor 75-plussers (rijbewijs A, B en B+E), voor mensen met gezondheidsbeperkingen

U kunt alles online regelen. U logt in op Mijn CBR met uw DigiD met sms-code. U vult de gezondheidsverklaring in en een CBR adviseur beoordeelt dit. Vervolgens zet het CBR een keuringsverslag klaar in uw persoonlijke mailbox. Op de verwijzingsbrief staat uw unieke ZD-code (ZorgDomein). Deze neemt u mee naar de keuring. Wij werken met ZorgDomein. Dit betekent dat zij met uw persoonlijke ZD-code het keuringsverslag digitaal invullen. Dit verslag wordt dan ook gelijk online doorgestuurd naar het CBR. Uiteindelijk krijgt u van het CBR de einduitslag. Met de goedkeuring en een pasfoto gaat u naar het gemeentehuis om uw nieuwe rijbewijs aan te vragen.

Groot Rijbewijs

Voor mensen met een ‘groot rijbewijs’ (rijbewijs C,D en E), elke 5 jaar. Een rijbewijskeuring voor ‘groot rijbewijs’ dient te worden uitgevoerd door een bedrijfsarts. Chauffeurs zitten uren op de weg in grote vrachtwagens. Chauffeurs worden verplicht om, om de 5 jaar medisch gekeurd te worden voor hun groot rijbewijs C/D.

U kunt alles online regelen. U logt in op Mijn CBR met uw DigiD met sms-code. U vult de gezondheidsverklaring in en een CBR adviseur beoordeelt dit. Vervolgens zet het CBR een keuringsverslag klaar in uw persoonlijke mailbox. Op de verwijzingsbrief staat uw unieke ZD-code (ZorgDomein). Deze neemt u mee naar de keuring. Wij werken met ZorgDomein. Dit betekent dat zij met uw persoonlijke ZD-code het keuringsverslag digitaal invullen. Dit verslag wordt dan ook gelijk online doorgestuurd naar het CBR. Uiteindelijk krijgt u van het CBR de einduitslag. Met de goedkeuring en een pasfoto gaat u naar het gemeentehuis om uw nieuwe rijbewijs aan te vragen

Taxi Rijbewijs

Voor het werken als taxichauffeur is het verplicht om een taxipas (chauffeurspas taxi) te hebben. Een taxipas is 5 jaar geldig. Om in aanmerking te komen voor een taxipas dient elke chauffeur naast het vakbekwaamheidsdiploma nog twee documenten te hebben, namelijk een Verklaring Omtrent het Gedrag en een Geneeskundige Verklaring Taxi. Om de Geneeskundige Verklaring Taxi (KIWA) te krijgen moet u medisch gekeurd worden.

Medische buspas

Een touringcarchauffeur (die valt onder de CAO Besloten Busvervoer) moet in het bezit zijn van een medische verklaring. Voorheen bekend als de Medibuspas. De buschauffeur dient namelijk op grond van artikel 74 van het Besluit Personenvervoer bij een controle een geldige geneeskundige verklaring te kunnen tonen.

Prijzen

Prijs bodem A: € 150,- ex BTW
Prijs Bodem B: € 160,- ex BTW
Prijs Bodem C: op aanvraag

 

Rijbewijs: € 60,00 ex BTW
Groot rijbewijs: € 85,- ex BTW
Taxipas: € 60,- ex BTW
edische buspas: € 85,- ex BTW