Omgaan met tegenslag

Omgaan met tegenslag: voorkom een Burn-out

Uw huisarts of een ander heeft u geadviseerd om eens te praten over wat uw zorgen zijn. Of u heeft zelf de behoefte om eens uw hart te luchten. Als te veel onopgeloste zaken in uw hoofd blijven hangen gaat het werk niet meer zo goed of kan het slapen een probleem zijn. Iemand die echt kan luisteren kan u helpen een uitweg te vinden, de gedachtestroom te onderbreken en er voor te zorgen dat u de draad weer oppakt.

Voor als het even tegenzit

Het hoort bij het leven, periodes van geluk en van tegenslag. De kunst is om voldoende veerkracht te hebben om tegenslag het hoofd te bieden. Soms lukt dat niet alleen en kan professionele hulp uitkomst bieden, iemand die echt luistert, niet te snel oordeelt en samen met u oplossingen verkent. Wat kan u anders doen, hoe anders aankijken tegen situaties die u in het nauw brengen.

 

tegenslag

Wie ben ik en wat wordt van mij verwacht?

Dit soort vragen heeft vaak te maken met zingeving, waarom ben ik er en wat doe ik ertoe. Vragen die mensen in sombere tijden meer bezighouden dan in gunstige tijden. Antwoord vinden kan verhelderend werken. Het antwoord kunt u alleen maar zelf weten maar ligt niet altijd voor de hand. In een afgestemd vraaggesprek kunnen we er samen achter komen. Als het nodig is kan een persoonlijkheidsonderzoek bijdragen aan het inzicht.

Omgaan met tegenslag of verlies

Minder prettige voorvallen overkomen ons allemaal: kleine tegenslagen tot onuitwisbare ervaringen, ziekte, het verlies van baan, een ongeluk of het verlies van naasten. Sommige tegenslagen worden ervaren als rimpelingen in ons bestaan, en anderen als ware aardverschuivingen. De ervaringen dragen bij aan een vorm van ontregeling van korte, of langere duur. We kunnen klein onrecht ervaren als een groot ongemak of andersom er weinig of niets bij voelen. Een voorval dat ons diep raakt kerft een spoor in ons geheugen en in onze geschiedenis. Een ‘reis naar binnen’ reikt oplossingen aan om het pad uit het dal te vinden.

Meer weten of direct een vrijblijvende afspraak maken?

020 740 11 50

contact@checkgezondheid.nl