Wetgeving en verplichtingen werkgever

Per 1 juli dient elke organisatie een basiscontract afgesloten te hebben met een arbodienst of bedrijfsarts.  Hiernaast is ook nieuw: de verplichte aanstelling van een Preventiemedewerker en een Vertrouwenspersoon. De Risico Inventarisatie & Evaluatie, kortweg Rie, bestaat al langer, maar wordt nu belangrijker om aan de preventie doelstellingen van de onderneming te voldoen.  Wat houdt dat in?

Preventiemedewerker: Iedere werkgever is verplicht om ten minste één preventiemedewerker aan te stellen. De preventiemedewerker werkt actief aan het bevorderen van de veiligheid en de gezondheid binnen het bedrijf. Onder andere bij de Rie. In kleine bedrijven (met 25 of minder werknemers) mag de werkgever ook zelf preventiemedewerker zijn. Checkgezondheid.nl ondersteunt u hierin.

Vertrouwenspersoon: Elke onderneming dient een Vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen, kortweg vertrouwenspersoon  aan te stellen. Heeft u binnen uw onderneming niemand die als vertrouwenspersoon kan fungeren? Checkgezondheid.nl heeft gecertificeerde vertrouwenspersonen die u kunt inzetten.